Taustaa

Yli 30 vuoden kokemus teknologiateollisuudesta ja eri toimialojen yritysten kehitystyöstä sisältäen:

 • Peruskoulutus konetekniikan DI.
 • Teollisuuden eri tehtäviä kansainvälisissä suuryrityksissä ja pk-yrityksissä:
 • Useita vuosia tuotannon johtotehtävissä suurilla konevalmistajilla mm. Tamrock, Fiskars, Partek.
 • Toimitusjohtajana työstökoneita valmistavassa pk-yrityksessä sekä tuotantopäällikkönä maatalouskoneita ja metalliteollisuuden alihankintaa tekevissä pkt-yrityksissä.
 • Hallitusjäsenyyksiä pk-yrityksissä.
 • Yritysrahoituksen asiantuntijatehtäviä mm. julkisten yritystukien hakemuskäsittelijänä aikaisemmassa KTM Yrityspalvelussa (nyk. ELY-keskuksen osa)
 • Liikkeenjohdon konsultointia käsittäen lukuisia kehitysprojekteja useilla eri toimialoilla teollisuudessa, teollisuutta palvelevissa ohjelmisto-, suunnittelu- sekä mm. telealan yrityksissä.
 • ELY-keskuksen ja TEKES:in rahoituksella useita laajoja kaikkia teollisen yrityksen osa-alueita käsittäviä kehittämisohjelmia kuten teknologiastrategioita sisältäen paitsi teknologian niin myös toiminta- ja taloussuunnittelun alueet.
 • Tietotekniikan käytön konsultointia yrityksissä mm. eTampereen eYrityspalveluprojektissa sekä useita yrityskohtaisia ohjelmisto- ja IT-projekteja.

 

Erityisosaaminen

 • Liiketoiminnan kehittäminen pkt-yrityksissä, mm. liiketoimintasuunnitelmat
 • ELY-keskuksen tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden (Kunto, TUOTTO+, eAskel) tuoma kokemus, toteutuksia yhteensä yli 200 toimeksiantoa eri alojen yrityksissä.
 • Tuottavuuden kehittäminen teollisuuden tuotanto- ja materiaalitoiminnoissa.
 • Markkinoinnin tehostamistoimet mm. myyntikirjeet, nettisivujen päivitykset sekä esitteet tuote- ja laitteistokuvauksineen
 • Koneiden ja laitteiden tuotekehitysprojektien ohjaus, avustus- ja rahoitusjärjestelyt.
 • Tietotekniikan käytännön hyödyntäminen pkt-yrityksissä
 • Teollisuuden eri henkilöstöryhmien rekrytointi, henkilöhaut ja soveltuvuushaastattelut